Η αριθμ.17/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Γνωμοδότηση για άδεια κοπής πεύκου στην οδό Ιπποκράτους 2 στην Κοινότητα Βασιλικού».

ΑΔΑ: ΩΥ0ΟΩΗΑ-ΤΔΓ
Ημ. Απόφ.: 19/03/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ0ΟΩΗΑ-ΤΔΓ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP