Η αρίθμ.182/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Γνωμοδότηση για έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) “Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Χαλκίδας” στη θέση «Πέϊ Δοκού » του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Ευβοίας” .

ΑΔΑ: ΨΣΦ5ΩΗΑ-ΩΟΣ
Ημ. Απόφ.: 07/08/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΦ5ΩΗΑ-ΩΟΣ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP