Η αριθμ.20/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Βελτίωση- Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος ΔΑΡΙΓΚ έως Κόμβο Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας)” και ανάκληση της αρίθμ. 243/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΑΔΑ: Ψ4ΧΝΩΗΑ-Σ87
Ημ. Απόφ.: 21/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΧΝΩΗΑ-Σ87"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP