Η αρίθμ.209/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:”Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)”ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε” στη θέση “Βλαχοθανασάκη” στην Κοινότητα Βαθέος Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας”.

ΑΔΑ: Ψ8ΖΩΩΗΑ-ΔΙ8
Ημ. Απόφ.: 02/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΖΩΩΗΑ-ΔΙ8"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP