Η αριθμ.21/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο :“Αποκατάσταση και ανάπλαση οδού έναντι αρχαιολογικού Μουσείου Αρέθουσας (Ο.Τ 400 και 401) και ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 243/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”».

ΑΔΑ: 6ΠΚ3ΩΗΑ-Ο84
Ημ. Απόφ.: 21/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΚ3ΩΗΑ-Ο84"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP