Η αρίθμ.210/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:“Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) “ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ” στη θέση “Μνήμα Κατή” στην Κοινότητα Βαθέος Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας “

ΑΔΑ: ΩΘΚΤΩΗΑ-ΒΘΘ
Ημ. Απόφ.: 02/10/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP