Η αρίθμ.211/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα το έργο »

ΑΔΑ: 6ΤΗΘΩΗΑ-32Ω
Ημ. Απόφ.: 02/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΗΘΩΗΑ-32Ω"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP