Η αρίθμ.212/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: »

ΑΔΑ: 61ΝΣΩΗΑ-90Ε
Ημ. Απόφ.: 26/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΝΣΩΗΑ-90Ε"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP