Η αρίθμ.214/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής πεύκου στην περιοχή Αγία Μαρίνα Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6ΚΖΖΩΗΑ-6ΚΒ
Ημ. Απόφ.: 02/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΖΖΩΗΑ-6ΚΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP