Η αριθμ.22/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων που συνοδεύουν την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας και ανάκληση της αριθμ. 244/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΑΔΑ: ΩΞΙΟΩΗΑ-Σ9Ρ
Ημ. Απόφ.: 21/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΙΟΩΗΑ-Σ9Ρ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP