Η αρίθμ.229/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.1239 στη συνοικία Η΄ Χαλκίδας, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου σε συμμόρφωση προς την υπ΄αρίθμ.Α231/2020 απόφαση του 1ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ω7ΑΑΩΗΑ-ΩΙ1
Ημ. Απόφ.: 18/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω7ΑΑΩΗΑ-ΩΙ1"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP