Η αριθμ.23/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί έγκρισης πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού Αμαρυνθίων στην πόλη της Χαλκίδας »

ΑΔΑ: Ψ021ΩΗΑ-ΦΙ2
Ημ. Απόφ.: 21/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ021ΩΗΑ-ΦΙ2"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP