Η αρίθμ.243/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Βελτίωση- Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος ΔΑΡΙΓΚ έως Κόμβο Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας)”».

ΑΔΑ: Ψ5ΑΘΩΗΑ-266
Ημ. Απόφ.: 31/12/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΑΘΩΗΑ-266"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP