Η αρίθμ.244/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση κυκλοφοριακών προτάσεων που συνοδεύουν την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας”»

ΑΔΑ: ΨΑΕΔΩΗΑ-Β0Α
Ημ. Απόφ.: 31/12/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΕΔΩΗΑ-Β0Α"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP