Η αρίθμ. 50/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή δωρεάς χρωμάτων στον Δήμο Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: ΨΙΗΝΩΗΑ-ΓΘ6
Ημ. Απόφ.: 17/02/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΗΝΩΗΑ-ΓΘ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP