Η υπ΄αρίθμ.194/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :«Αναστολή λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη επί της διασταύρωσης των οδών Αγ.Ιωάννου Ρώσσου και Αγγελέτου στην Κοινότητα Βασιλικού της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων ».

ΑΔΑ: 6ΦΞ5ΩΗΑ-4ΔΚ
Ημ. Απόφ.: 07/08/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΞ5ΩΗΑ-4ΔΚ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP