Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 390/2023 ΑΟΕ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων για το έτος 2024»

ΑΔΑ: ΨΒΩ1ΩΗΑ-ΜΝΕ
Ημ. Απόφ.: 08/01/2024
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΩ1ΩΗΑ-ΜΝΕ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP