Η υπ’ αριθμ. 74/2021 αποφ. της ΕΠΖ με θέμα:«Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Παρόχου ΟΤΕ ΑΕ»

ΑΔΑ: 6ΑΛΘΩΗΑ-ΠΦΒ
Ημ. Απόφ.: 09/06/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΛΘΩΗΑ-ΠΦΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP