Η υπ’ αριθμόν 32/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Σηλυβρίας 26 στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: 9Σ14ΩΗΑ-27Δ
Ημ. Απόφ.: 26/05/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Σ14ΩΗΑ-27Δ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP