Η υπ’αριθμ 84/2021 απόφαση της ΕΠΖ με θέμα:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αναβάθμιση Αλιευτικού Λιμένα Ν.Αρτάκης»

ΑΔΑ: 65ΘΕΩΗΑ-ΡΤΘ
Ημ. Απόφ.: 09/06/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΘΕΩΗΑ-ΡΤΘ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP