Η με αριθμ. 11/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” προϋπολογισμού 2.173.086,00€ € (με ΦΠΑ)»

ΑΔΑ: ΨΣΒ1ΩΗΑ-4ΜΓ
Ημ. Απόφ.: 20/01/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΒ1ΩΗΑ-4ΜΓ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP