Η με αριθμ.155/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 1ου πρακτικού του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων τεχνικών έργων για το έτος 2022-2023 του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 328.206,92€ με Φ.Π.Α.,αριθμ. διακήρυξης.: 663/29-11-2022».

ΑΔΑ: 63Λ4ΩΗΑ-8Δ6
Ημ. Απόφ.: 18/05/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/63Λ4ΩΗΑ-8Δ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP