Η με αριθμ.161/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα:«Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023».

ΑΔΑ: ΨΧΟΓΩΗΑ-ΝΚ7
Ημ. Απόφ.: 23/05/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΟΓΩΗΑ-ΝΚ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP