Η με αριθμ.162/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 36/2023 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Χαλκιδέων και ματαίωσης διαγωνισμού της μελέτης “Μελέτη πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα της συνοικίας Η΄ Χαλκίδας”».

ΑΔΑ: 6ΧΨΝΩΗΑ-ΡΟ0
Ημ. Απόφ.: 24/05/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΨΝΩΗΑ-ΡΟ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP