Η με αριθμ. 165/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης καθορισμού μηνιαίου μισθώματος για προσωρινή τοποθέτηση καντίνας»

ΑΔΑ: 66ΘΛΩΗΑ-46Ψ
Ημ. Απόφ.: 24/05/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΘΛΩΗΑ-46Ψ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP