Η με αριθμ. 169/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης κατάρτισης και σύνταξης όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του εργοταξίου του Αγίου Στεφάνου».

ΑΔΑ: ΨΧΡ6ΩΗΑ-Ι7Ο
Ημ. Απόφ.: 06/06/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΡ6ΩΗΑ-Ι7Ο"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP