Η με αριθμ. 182/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 198797 του έργου με τίτλο «Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος – ανάπλαση (άξονα) επί των : Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου».

ΑΔΑ: Ψ50ΩΩΗΑ-ΨΤ7
Ημ. Απόφ.: 08/06/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ50ΩΩΗΑ-ΨΤ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP