Η με αριθμ. 183/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Βελισσαρίου Αγάπης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 05-09-2023».

ΑΔΑ: ΨΩΨΟΩΗΑ-3Ψ5
Ημ. Απόφ.: 07/06/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΨΟΩΗΑ-3Ψ5"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP