Η με αριθμ. 184/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Παπαλάμπρου Νικολίτσας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 05-09-2023».

ΑΔΑ: Ψ75ΔΩΗΑ-03Β
Ημ. Απόφ.: 07/06/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ75ΔΩΗΑ-03Β"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP