Η με αριθμ.186/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη – συσκευή για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα» του χρηματοδοτούμενου έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΥΠ.1): «Eξοπλισμός προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α., τουριστικών παραλιών Δήμου Χαλκιδέων» και καθορισμού των όρων διακήρυξης επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια».

ΑΔΑ: ΨΨΥΧΩΗΑ-17Β
Ημ. Απόφ.: 12/05/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΥΧΩΗΑ-17Β"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP