Η με αριθμ. 189/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Εισήγηση περί 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος καθώς και αποδοχή των χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα»

ΑΔΑ: 6Ν6ΨΩΗΑ-ΩΤΙ
Ημ. Απόφ.: 12/05/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν6ΨΩΗΑ-ΩΤΙ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP