Η με αριθμ. 192/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 186113 του έργου με τίτλο:“Ολοκλήρωση αναπαλαίωσης μανδρότοιχου Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννου” προϋπολογισμού 128.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)»

ΑΔΑ: 9Γ2ΣΩΗΑ-6Γ0
Ημ. Απόφ.: 13/05/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Γ2ΣΩΗΑ-6Γ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP