Η με αριθμ.194/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί Αποδοχής των Όρων και Έγκρισης Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χαλκιδέων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

ΑΔΑ: 63ΛΘΩΗΑ-ΙΤ3
Ημ. Απόφ.: 13/05/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΛΘΩΗΑ-ΙΤ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP