Η με αριθμ.198/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 09-08-2022 »

ΑΔΑ: 9Η9ΗΩΗΑ-ΓΒΖ
Ημ. Απόφ.: 11/05/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η9ΗΩΗΑ-ΓΒΖ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP