Η με αριθμ.280/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του υποέργου: “Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας”»:

ΑΔΑ: ΨΒΙΜΩΗΑ-Υ5Ο
Ημ. Απόφ.: 23/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΙΜΩΗΑ-Υ5Ο"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP