Η με αριθμ.281/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα:«Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του υποέργου: “Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας”»

ΑΔΑ: Ψ9ΠΜΩΗΑ-ΥΗΩ
Ημ. Απόφ.: 23/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΠΜΩΗΑ-ΥΗΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP