Η με αριθμ.282/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου 2 με τίτλο: “Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας” του έργου με τίτλο: “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Χαλκίδας”»

ΑΔΑ: 6ΒΧΛΩΗΑ-ΚΤ7
Ημ. Απόφ.: 23/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΧΛΩΗΑ-ΚΤ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP