Η με αριθμ. 286/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 »

ΑΔΑ: 682ΨΩΗΑ-ΜΑ4
Ημ. Απόφ.: 06/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/682ΨΩΗΑ-ΜΑ4"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP