Η με αριθμ.288/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “Ψηφιακό Παρατηρητήριο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Νέες Συνθήκες της Αγοράς και της Ανταγωνιστικότητας”, Αποφ. Διακήρυξης: 243/2023 (ΑΔΑ: 98ΜΚΩΗΑ-Θ6Α), Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 205368».

ΑΔΑ: 6ΦΡΧΩΗΑ-1ΑΘ
Ημ. Απόφ.: 14/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΡΧΩΗΑ-1ΑΘ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP