Η με αριθμ. 289/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί Αποδοχής των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 13 (Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ : 3531) και Υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» της Πράξης με τίτλο “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛειτουργίαΣ δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛειτουργίαΣ Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο”,για Συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027».

ΑΔΑ: ΡΩ3ΣΩΗΑ-3ΡΒ
Ημ. Απόφ.: 13/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΩ3ΣΩΗΑ-3ΡΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP