Η με αριθμ. 301/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Βελισσαρίου Αγάπης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023».

ΑΔΑ: 61ΑΑΩΗΑ-ΗΔΦ
Ημ. Απόφ.: 22/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΑΑΩΗΑ-ΗΔΦ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP