Η με αριθμ. 302/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης παραδοτέων 5ης υποβολής ( άρθρο 189 παρ.1 Ν.4412/2016) της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες – δομές του Δήμου Χαλκιδέων”»

ΑΔΑ: ΩΖ7ΗΩΗΑ-ΓΥ3
Ημ. Απόφ.: 28/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ7ΗΩΗΑ-ΓΥ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP