Η με αριθμ. 334/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Κοτταρά Μαρίας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023»

ΑΔΑ: Ψ53ΩΩΗΑ-3Β6
Ημ. Απόφ.: 10/11/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ53ΩΩΗΑ-3Β6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP