Η με αριθμ. 359/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2021-2022, και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 130.778,58 ευρώ με ΦΠΑ ».

ΑΔΑ: Ψ6ΑΕΩΗΑ-ΗΤΤ
Ημ. Απόφ.: 22/11/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΑΕΩΗΑ-ΗΤΤ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP