Η με αριθμ.360/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για την υπηρεσία με τίτλο: “ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00 € με Φ.Π.Α.” , σύμφωνα με την 262/2021 απόφαση Ο.Ε».

ΑΔΑ: 6ΠΓΓΩΗΑ-ΥΗΞ
Ημ. Απόφ.: 12/10/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΓΓΩΗΑ-ΥΗΞ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP