Η με αριθμ.369/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης Πρακτικού Δημοπρασίας Νο2 Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές ζημιών και βλαβών λόγω καταστροφών στην Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνος.». ​

ΑΔΑ: 6ΨΒΙΩΗΑ-Β1Ο
Ημ. Απόφ.: 13/10/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΒΙΩΗΑ-Β1Ο"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP