Η με αριθμ.371/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης της απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΗΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 49.959,60 € ΜΕ Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΨΞΘ8ΩΗΑ-Δ41
Ημ. Απόφ.: 12/10/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΘ8ΩΗΑ-Δ41"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP