Η με αριθμ. 389/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο.: “Περίθαλψη αδέσποτων ζώων” του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 76.739,88 € με 24% ΦΠΑ, αριθ. διακήρυξης: 324/2023 και αριθ. συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ: 256122 »

ΑΔΑ: 6ΓΝΔΩΗΑ-Α63
Ημ. Απόφ.: 18/01/2024
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΝΔΩΗΑ-Α63"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP