Η με αριθμ. 391/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης καθορισμού μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για υπαίθριο εμπόριο»

ΑΔΑ: ΨΖΙ7ΩΗΑ-ΖΓΞ
Ημ. Απόφ.: 11/01/2024
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖΙ7ΩΗΑ-ΖΓΞ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP