Η με αριθμ. 392/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης καθορισμού μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για υπαίθριο εμπόριο»

ΑΔΑ: 9ΒΤ3ΩΗΑ-ΡΡ6
Ημ. Απόφ.: 11/01/2024
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΤ3ΩΗΑ-ΡΡ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP